January 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
January 1, 2018 January 2, 2018

Category: Grief Support6:30 pm: Grief Chat

6:30 pm: Grief Chat
January 3, 2018 January 4, 2018 January 5, 2018

Category: Grief Support11:30 am: Bereavement Lunch

11:30 am: Bereavement Lunch
January 6, 2018 January 7, 2018
January 8, 2018 January 9, 2018 January 10, 2018 January 11, 2018 January 12, 2018 January 13, 2018 January 14, 2018
January 15, 2018 January 16, 2018

Category: Grief Support11:45 am: Grief Group Level 3

11:45 am: Grief Group Level 3

Category: Grief Support6:30 pm: Grief Chat

6:30 pm: Grief Chat
January 17, 2018

Category: Grief Support7:00 pm: Grief Group Level 3

7:00 pm: Grief Group Level 3
January 18, 2018 January 19, 2018

Category: Grief Support11:30 am: Bereavement Lunch

11:30 am: Bereavement Lunch
January 20, 2018 January 21, 2018
January 22, 2018

Category: Grief Support4:30 pm: Children's Follow-up Group

4:30 pm: Children's Follow-up Group
January 23, 2018 January 24, 2018 January 25, 2018 January 26, 2018 January 27, 2018 January 28, 2018
January 29, 2018 January 30, 2018 January 31, 2018

Category: Grief Support7:00 pm: Bereaved Parents Support Group

7:00 pm: Bereaved Parents Support Group
February 1, 2018 February 2, 2018

Category: Grief Support11:30 am: Bereavement Lunch

11:30 am: Bereavement Lunch
February 3, 2018 February 4, 2018

Return to calendar